Jontoforeza je tehnika koja koristi struju za isporuku lekova , jona metala i minerala kroz kožu. Popularno, laički, u svetu se naziva : injekcija bez igle. Ovo nije nova tehnika, postoje zabeležene aktivnosti koje datiraju iz 18-og veka. Modalitet se formalno može ovako definisati: Neinvazivni metod transdermalnog unosa supstance visoke koncentracije ( lek ili bioaktivni agens ) korišćenjem malih naelektrisanja.